พิกุลรีสอร์ท

                                                                                                                              

    Search


 

    Side Menu


    Side Page

 สถิติวันนี้ 601 คน
 สถิติเมื่อวาน 588 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
9771 คน
44459 คน
1162416 คน
เริ่มเมื่อ 2011-08-10


                      

   

                                       

                                            (ทุกภาพถ่ายจากสถานที่จริง  / บ้านทุกหลังอยู่ใกล้ทะเล)

 เงื่อนไขการจองบ้านพัก  

  -  แจ้งชื่อ - เบอร์โทรติดต่อ โอนเงินมัดจำ 50%  หลังจากโทรจองไม่เกิน 1 วัน หากเกินกำหนด 1 วัน
ทางรีสอร์ทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจอง (โอนเงินมัดจำแล้วไม่สามารถคืนได้)

  -  หากโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง(0874801327) แจ้งยอดโอน-ธนาคาร-เวลาโอนหรือส่งใบเสร็จ
มาที่อีเมลล์
 stingray_shop@hotmail.com หรือไอดีไลน์ pikunresortkohlarn หากไม่แจ้งทางรีสอร์ทถือว่า
ท่านยังไม่มีสิทธิ์ในการจองแต่อย่างใด

  -  โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าพัก หากท่านไม่มีหลักฐานการโอนเงิน ทางรีสอร์ท
มีความจำเป็นที่จะ
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพัก

  -  กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการเข้าพักและต้องการเลื่อน กรุณาโทรแจ้งกับทางรีสอร์ทอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็นช่วง
วันหยุดยาวหรือหยุดนักขัตฤกษ์ต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน หากติดต่อกระชั้นชิด ทางรีสอร์ทจะไม่อนุญาต
ให้เลื่อน 
และอนุญาตให้เลื่อนได้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่จองไว้เท่านั้น
ตัวอย่างเช่น  
ลูกค้าบุ๊คบ้านไว้วันที่ 15 มิถุนายน จะเลื่อนพักได้ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม ค่ะ

  -  กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการเข้าพักและต้องการ ยกเลิกบ้านพัก!!! ทางเราจะ ไม่คืนเงินมัดจำให้ในทุกๆกรณี

  -  ไม่อนุญาตสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้าบ้านพัก 

  -   ห้าม ประกอบอาหารทุกชนิด!! ไม่ว่าจะเป็นส้มตำ/ยำ/ต้ม/ทอด/หม้อสุกี้/หมูกะทะ ห้ามนะคะ

(หากลูกค้าฝ่าฝืนนำอุปกรณ์มาประกอบอาหาร ทางเราจะปรับ 2000 บาทพร้อมทั้งยึดอุปกรณ์ที่นำมาด้วยค่ะ)

  -   ห้าม อุปกรณ์ทำครัวทุกชนิด!! หม้อหุงข้าว,กระทะไฟฟ้า,เตาแก๊ส ฯลฯ ห้ามค่ะ

                  หากลูกค้าได้ทำการจองบ้านพักและได้โอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว 
                    ทางเราถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของทางรีสอร์ท ด้วยความยินดี
  หากเกิดเหตุขัดข้องในการเข้าพัก ทางเราจะดำเนินงานตามเงื่อนไขดังที่กล่าวไว้ด้านบน

                            
 

                 

  

Standard : บ้านพิกุลแก้ว(สีเขียว) สำหรับ  2  ท่านเท่านั้น  ]

        โปรพิเศษสำหรับหลังนี้เท่านั้น  สำรองที่พักตั้งแต่วันที่ 1/02/61 เป็นต้นไป

               ****ลูกค้าเก่าที่จองและโอนมัดจำแล้วจะไปได้เข้าร่วมโปรนี้นะคะ****

     วันอาทิตย์-ศุกร์  1800  บาท   วันเสาร์  2300  บาท  วันหยุดนักขัตฤกษ์  2700  บาท

     วันอาทิตย์-ศุกร์  1500  บาท   วันเสาร์  2000  บาท  วันหยุดนักขัตฤกษ์  2400  บาท

ฟรี!! รถรับ-ส่ง ,อาหารเช้า , มอเตอร์ไซต์ (เติมน้ำมันเอง)*ลูกค้าต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะ* 

        เรือพายแคนู , WiFi , อุปกรณ์ดำน้ำหน้าที่พัก (แว่นตาดำน้ำ+สน็อกเกิ้ล+เสื้อชูชีพ) 
Standard : บ้านพิกุล(สีชมพู)  สำหรับ  2  ท่านเท่านั้น

วันอาทิตย์-ศุกร์  1800  บาท   วันเสาร์  2300  บาท  วันหยุดนักขัตฤกษ์  2700  บาท

ฟรี!! รถรับ-ส่ง ,อาหารเช้า , มอเตอร์ไซต์ (เติมน้ำมันเอง)*ลูกค้าต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะ* 

        เรือพายแคนู , WiFi , อุปกรณ์ดำน้ำหน้าที่พัก (แว่นตาดำน้ำ+สน็อกเกิ้ล+เสื้อชูชีพ)
Standard : บ้านพิกุลทอง(สีส้ม)  สำหรับ  2  ท่านเท่านั้น

วันอาทิตย์-ศุกร์  1800  บาท   วันเสาร์  2300  บาท  วันหยุดนักขัตฤกษ์  2700  บาท

ฟรี!! รถรับ-ส่ง ,อาหารเช้า , มอเตอร์ไซต์ (เติมน้ำมันเอง)*ลูกค้าต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะ* 

        เรือพายแคนู , WiFi , อุปกรณ์ดำน้ำหน้าที่พัก (แว่นตาดำน้ำ+สน็อกเกิ้ล+เสื้อชูชีพ) 


 
  


Superior : Seaview [บ้านบัวหลวง] สำหรับ 2 ท่าน 

                     เสริมได้ 1 ท่านเท่านั้น!!!  ท่านละ 500 บาท *มีที่นอนเสริม                   

วันอาทิตย์-ศุกร์  2300  บาท   วันเสาร์  2800  บาท  วันหยุดนักขัตฤกษ์  3300  บาท

ฟรี!! รถรับ-ส่ง ,อาหารเช้า , มอเตอร์ไซต์ (เติมน้ำมันเอง)*ลูกค้าต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะ* 

        เรือพายแคนู , WiFi , อุปกรณ์ดำน้ำหน้าที่พัก (แว่นตาดำน้ำ+สน็อกเกิ้ล+เสื้อชูชีพ)   


อัตราค่า Extra (เสริม)

  - เด็กอายุ 1เดือน - 9 ปี ค่าบริการ 300 บาท (ไม่มีที่นอนเสริม นอนกับผู้ปกครอง)
 - อายุ 10 ปี - ผู้ใหญ่ ค่าบริการ 500 บาท (มีชุดที่นอนเสริมให้)
 - มีเพื่อนมาห้องแบบไม่ค้างคืน คิดค่าบริการใช้ห้องและอื่นๆ ท่านละ 300 บาท                            

                                       


                                                      


 Superior : Seaview B ; สำหรับ 2  ท่าน

                      เสริมได้ 1 ท่านเท่านั้น!!!  ท่านละ 500 บาท *มีที่นอนเสริม   

วันอาทิตย์-ศุกร์  2300  บาท   วันเสาร์  2800  บาท  วันหยุดนักขัตฤกษ์  3300  บาท

ฟรี!! รถรับ-ส่ง ,อาหารเช้า , มอเตอร์ไซต์ (เติมน้ำมันเอง)*ลูกค้าต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะ* 

        เรือพายแคนู , WiFi , อุปกรณ์ดำน้ำหน้าที่พัก (แว่นตาดำน้ำ+สน็อกเกิ้ล+เสื้อชูชีพ) 


อัตราค่า Extra (เสริม)
  - เด็กอายุ 1เดือน - 9 ปี ค่าบริการ 300 บาท (ไม่มีที่นอนเสริม นอนกับผู้ปกครอง)
 - อายุ 10 ปี - ผู้ใหญ่ ค่าบริการ 500 บาท (มีชุดที่นอนเสริมให้)
 - มีเพื่อนมาห้องแบบไม่ค้างคืน คิดค่าบริการใช้ห้องและอื่นๆ ท่านละ 300 บาท

 

 


Superior : Seaview C ; สำหรับ  2  ท่าน 

                     เสริมได้ 1 ท่านเท่านั้น!!!  ท่านละ 500 บาท *มีที่นอนเสริม   

วันอาทิตย์-ศุกร์  2300  บาท   วันเสาร์  2800  บาท  วันหยุดนักขัตฤกษ์  3300  บาท

ฟรี!! รถรับ-ส่ง ,อาหารเช้า , มอเตอร์ไซต์ (เติมน้ำมันเอง)*ลูกค้าต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะ* 

        เรือพายแคนู , WiFi , อุปกรณ์ดำน้ำหน้าที่พัก (แว่นตาดำน้ำ+สน็อกเกิ้ล+เสื้อชูชีพ) 


อัตราค่า Extra (เสริม)
  - เด็กอายุ 1เดือน - 9 ปี ค่าบริการ 300 บาท (ไม่มีที่นอนเสริม นอนกับผู้ปกครอง)
 - อายุ 10 ปี - ผู้ใหญ่ ค่าบริการ 500 บาท (มีชุดที่นอนเสริมให้)
 - มีเพื่อนมาห้องแบบไม่ค้างคืน คิดค่าบริการใช้ห้องและอื่นๆ ท่านละ 300 บาท
Family : บ้านหลังใหญ่ ; สำหรับ  8 ท่าน

                    2ห้องนอน(6คน/2คน)/2ห้องน้ำ/1ห้องนั่งเล่น 

                  เสริมได้ 2 ท่านเท่านั้น!!!  ท่านละ 500 บาท *มีที่นอนเสริม   

วันอาทิตย์-ศุกร์  7000  บาท   วันเสาร์  8000  บาท  วันหยุดนักขัตฤกษ์  9000  บาท

ฟรี!! รถรับ-ส่ง ,อาหารเช้า , มอเตอร์ไซต์ (เติมน้ำมันเอง)*ลูกค้าต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะ* 

        เรือพายแคนู , WiFi , อุปกรณ์ดำน้ำหน้าที่พัก (แว่นตาดำน้ำ+สน็อกเกิ้ล+เสื้อชูชีพ)


อัตราค่า Extra (เสริม)
  - เด็กอายุ 1เดือน - 9 ปี ค่าบริการ 300 บาท (ไม่มีที่นอนเสริม นอนกับผู้ปกครอง)
 - อายุ 10 ปี - ผู้ใหญ่ ค่าบริการ 500 บาท (มีชุดที่นอนเสริมให้)
 - มีเพื่อนมาห้องแบบไม่ค้างคืน คิดค่าบริการใช้ห้องและอื่นๆ ท่านละ 300 บาท                                   

                  Check In  13.00 น     Check Out  11.30 น.
                                    บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน - รีสอร์ท ฟรี 
        ** กรณีลงท่าเรือหาดตาแหวน เสียค่ารถเพิ่ม 200/เที่ยว **  

        ข้อชี้แจง  ขอจำกัดจำนวนคนเข้าพักของบ้านแต่ละหลัง ตามจำนวนที่รีสอร์ทระบุไว้เท่านั้น**

      หากท่านมาเกินกว่าจำนวนคนที่ทางเรากำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่มาเกิน ไม่ให้เข้าพัก* 
                       
   

 บ้านพักพร้อมกิจกรรมสุดคุ้ม!!!....,,,  

 อาหารเช้า(ข้าวต้มทะเล,กาแฟ-โอวัลติน-ขนมปัง)  รถมอไซต์(เติมน้ำมันเอง)  สัญญาณ WiFi 
           *เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาควบคุมพื้นที่ ดังนั้นลูกค้าที่สามารถใช้มอไซต์ได้ จำเป็นต้องมีใบขับขี่ เท่านั้นนะคะ

 อุปกรณ์ดำน้ำ(แว่นตา-สน็อกเกิ้ล-ชูชีพ)  เรือพายคายัค  บริการรถรับ-ส่ง(ท่าหน้าบ้าน-รีสอร์ท)

  

หมายเหตุ : 

อัตราค่า Extra (เสริม)
  - เด็กอายุ 1เดือน - 9 ปี ค่าบริการ 300 บาท (ไม่มีที่นอนเสริม นอนกับผู้ปกครอง)
 - อายุ 10 ปี - ผู้ใหญ่ ค่าบริการ 500 บาท (มีชุดที่นอนเสริมให้)
 - มีเพื่อนมาห้องแบบไม่ค้างคืน คิดค่าบริการใช้ห้องและอื่นๆ ท่านละ 300 บาท    ............................................................................

เหมาปิดรีสอร์ท วันธรรมดา 19,000.-  / วันเสาร์  23,000.-
ราคาดังกล่าวสำหรับลูกค้า  20  ท่าน  เสริมได้ไม่เกิน  5 ท่าน ท่านละ 500 บาท  หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 0874801327 

                    พิกุลรีสอร์ท ขออนุญาตไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านพักนะคะ  

                      เพื่อบรรยากาศความเป็นส่วนตัวของท่านและผู้เข้าพักท่านอื่นๆภายในบริเวณบ้านพัก

                                   ทางพิกุลรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าพิกุลรีสอร์ทเท่านั้น

******** ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดเข้าบ้านพัก ********* 
   อาทิเช่น หม้อหุงข้าว , หม้อสุกี้ , เตาไฟฟ้า .กระทะเตาแก๊ส ,เตาปิ้งย่าง
** ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร นอกจากบริการปิ้งย่างจากทางรีสอร์ท **
      **********   ไม่รับประกอบอาหารทุกชนิด  ************

ค่าบริการเตาปิ้งย่าง
**** จะจุดเตาบริการท่านได้เพียงครั้งเดียว ****
**คือช่วงเวลา 17.00-19.00น. เท่านั้นนะคะ**

 สำหรับ 2-3 ท่าน  --> ค่าบริการ 200 บาท เตาเล็ก 1 
 สำหรับ 4-5 ท่าน  --> ค่าบริการ 300 บาท 
เตาเล็ก 1 
 สำหรับ 6-7 ท่าน  --> ค่าบริการ 400 บาท เตาเล็ก 1 
 สำหรับ 8-12 ท่าน  --> ค่าบริการ 500 บาท 
เตาใหญ่ 1 
 สำหรับ 13-18 ท่าน  --> ค่าบริการ 800 บาท เตาเล็ก 1 เตาใหญ่ 1 
 กรณีเหมารีสอร์ท19-25 ท่าน  --> ค่าบริการ 1000 บาท
                                                 
เตาเล็ก 1-2  เตาใหญ่ 1 

 อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ชุดเตา
 ชุดถ่าน 
 อุปกรณ์ปิ้งย่าง อาทิ ถาด ไม้คีบ มีด เขียง 
 ถ้วน จาน ช้อน ส้อม แก้ว กระติกน้ำแข็ง (เท่าจำนวนลูกค้า)
 บริการล้าง-ทำความสะอาด-จัดใส่ถาด
 บริการนึ่งปู-ลวกหอย

      ขอความกรุณาห้ามนำเครื่องเสียงทุกชนิดเข้าบ้านพัก ---ยกเว้นโน๊ตบุค---
    หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดของทางรีสอร์ท ทางเราจะขอยึดค่ามัดจำ
และไม่อนุญาติให้ท่านเข้าพัก

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านพัก

  •   แอร์
  •   LCD TV
  •   เคเบิ้ลทีวี
  •   ตู้เย็น
  •   เครื่องทำน้ำอุ่น
  •   ผ้าเช็ดตัว
  •   น้ำดื่ม
  •   สบู่

***บ้านพักทุกหลัง ฟรี!! : อาหารเช้า (ข้าวต้ม,ขนมปัง,ผลไม้,กาแฟ,โอวัลติน) รถมอไซต์หลังละคัน (เติมน้ำมันเอง)***

                  

                                                                                                                                                                                                                         

     

       

 

       

 

                       

                                                 มอเตอร์ไซค์ ฟรี (เติมน้ำมันเองนะค่ะ)          

                       

                                    บริการรถรับ-ส่ง ท่าเรือหน้าบ้าน - รีสอร์ท ฟรี 
        ** กรณีลงท่าเรือหาดตาแหวน เสียค่ารถเพิ่ม 200/เที่ยว **    

     การจองห้องพัก

**ขอความกรุณาโทรจองบ้านพักล่วงหน้า  พร้อมโอนเงินมัดจำ 50% ภายใน 2 วันนับจากวันโทรจอง

 **หากโอนเงินแล้วต้องโทรแจ้งทุกครั้ง....หากไม่แจ้งถือว่ายังไม่มีสิทธิ์ในการจองใด ๆ ทั้งสิ้น


ติดต่อสอบถาม :      

          087-4801327 , 081-4720523 สะดวกรับสายช่วงเวลา 08.00 - 21.00 น.

  ขอความกรุณาคุณลูกค้าทุกท่านติดต่อในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลต่างๆค่ะ

    

 

 170/1 ม.7 เกาะล้าน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Copyright (c) 2006 by Pikun Resort